Lògiques basades en t-normes: una contribució a l'estudi dels deus aspectes subestructurals

Author: Angel García-Cerdaña
University: Universitat de Barcelona
Advisor: Francesc Esteva, Ventura Verdú
Year: 2007
Abstract: