The IIIA collaborates with the University of Girona in the Smart Healthcare Master program

02 Abril 2014

"El màster en Smart Healthcare forma tecnòlegs capaços de donar resposta als nous reptes que planteja la gestió de la salut aprofitant al màxim les possibilitats que ofereixen les TIC. Aquests tecnòlegs han d'adquirir coneixements en diferents disciplines —principalment Intel·ligència Artificial, processos assistencials, gestió de qualitat i estàndards— per poder donar resposta als reptes actuals en els serveis a la salut."

Más Actualidad

El passat divendres 4 d'octubre al Parc de Recerca UAB, l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA-CSIC), El departament de...

El Domingo se presentó en la Makers Faire de Barcelona 2019 la herramienta Eduteams...

On September 26th, 2019, Joan Capdevila has successfully defended his PhD thesis at UPC.

Joan's work has been co-advised by Jordi Torres,...