09 abril 2013
Institució: IIIA-CSIC
Ponent: Pere Pardo

02 abril 2013
Institució: IIIA-CSIC
Ponent: Dave de Jonge

08 març 2013
Institució: IBM Research, New York, USA
Ponent: Meinolf Sellmann

28 febrer 2013
Institució: Yahoo! Research
Ponent: Ricardo Baeza

27 febrer 2013
Institució: King's College London
Ponent: Michael Luck

26 febrer 2013
Institució: University of Edinburgh
Ponent: David Stuart Robertson

25 febrer 2013
Institució: UPF
Ponent: Angel García Cerdaña

21 febrer 2013
Institució: Yahoo! Research
Ponent: Ricardo Baeza

20 febrer 2013
Institució: King's College London
Ponent: Michael Luck

19 febrer 2013
Institució: University of Edinburgh
Ponent: David Stuart Robertson